03 21 11 56 47

Wettelijke Vermeldingen

Legale Informatie

Legale Informatie

Deze site is eigendom van Le Brouckailler.

  • Adres: 17, La Place - 59143 Nieurlet
  • Beheerder: Pascal Grave
  • Telefoon: 03 21 11 56 47/06 23 43 13 12
  • E-mail: contact@lebrouckailler.fr
  • SIRET: 41185648700029 FR

De publicatiedirecteur van de website is de heer Pascal Grave.

De dienstverlener die directe en permanente opslag biedt, is het bedrijf OVH (www.ovh.com).

In overeenstemming met de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming vindt u persoonlijke gegevens door erop te klikken. Deze juridische kennisgevingen zijn onderworpen aan de Franse wetgeving, met uitsluiting van enige andere. Elk geschil waartoe deze site of deze juridische kennisgevingen aanleiding zouden geven, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

De verzamelde informatie is onderworpen aan computerverwerking met het doel een nieuwsbrief of e-mail ter informatie te sturen. De afzender van de gegevens is Le Brouckailler. U zult waarschijnlijk commerciële aanbiedingen van ons bedrijf ontvangen voor diensten waar u naar hebt gevraagd.

In overeenstemming met de wet op gegevensbescherming van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004 en RGPD, hebt u het recht om informatie over u in te zien, te corrigeren en tegen te werken, die u kunt uitoefenen door contact op te nemen met:

  • Le Brouckailler - 17, plaats 59143 Nieurlet
  • of per e-mail naar: lebrouckailler@gmail.com

Beperking van Aansprakelijkheid

De gebruiker erkent dat hij deze juridische mededeling heeft gelezen voordat hij de site bezoekt, en verbindt zich ertoe deze na te leven. Bijgevolg erkent de gebruiker dat hij deze informatie gebruikt en er toegang toe heeft onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid.

De gebruiker erkent te zijn geïnformeerd dat de website van Le Brouckailler 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk is, met uitzondering van gevallen van overmacht, IT-problemen, moeilijkheden in verband met de structuur van telecommunicatienetwerken of technische problemen.

Omwille van onderhoudsredenen kan Le Brouckailler haar site onderbreken en zal zij ernaar streven gebruikers hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

Le Brouckailler kan de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van de op de Le Brouckailler-site gepubliceerde informatie niet garanderen. Deze informatie wordt rechtstreeks aangeleverd door de genoemde partners en gebruikers. Bijgevolg erkent de gebruiker dat hij deze informatie onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid gebruikt.

Le Brouckailler kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, zoals financieel verlies of verlies als gevolg van een fout of van informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Le Brouckailler kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig misbruik dat hieruit kan voortvloeien.

Le Brouckailler stelt alles in het werk om gebruikers te voorzien van informatie en / of tools die beschikbaar en geverifieerd zijn, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten als gevolg van een gebrek aan beschikbaarheid van informatie en / of diensten en / of de aanwezigheid van een virus op zijn site.

Computergebruik en Vrijheid

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, is de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens afkomstig van de Le Brouckailler-website verklaard aan de Nationale Commissie voor informatietechnologie en burgerlijke vrijheden (CNIL) die de kwitantie (in uitvoering) heeft afgegeven.

De gebruiker wordt er in het bijzonder van op de hoogte gebracht dat overeenkomstig artikel 27 van de wet inzake gegevensverwerking, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, de informatie die hij meedeelt door het gebruik van de formulieren op de site nodig is om de verspreiding mogelijk te maken. van de nieuwsbrief en zijn bedoeld voor Le Brouckailler en zijn partners voor interactieve, non-profit koppelingsdoeleinden.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij het recht heeft om toegang te krijgen tot zijn gegevens en deze te corrigeren door te schrijven naar de beheerder van de site. De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij het recht van verzet heeft voor het verzenden van e-mail en / of prospectie door te schrijven naar Le Brouckailler of door een e-mail te sturen via het contactformulier.

De gebruiker van de website van Le Brouckailler is verplicht de wet te respecteren met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, waarvan de overtreding strafbaar is. Met name met betrekking tot de nominatieve informatie waartoe hij toegang heeft, moet hij zich onthouden van elke verzameling, elk misbruik en in het algemeen elke handeling die de privacy of reputatie van individuen kan schenden.

De gebruiker van de Le Brouckailler-website moet zich ook onthouden van het verspreiden van e-mails aan Le Brouckailler-partners van alle opmerkingen die de eer en / of reputatie van anderen kunnen schaden. dat eventuele opmerkingen die niet voldoen aan de regels van fatsoen en relevantie vereist door het gebruik van de site van Le Brouckailler.

Bijgevolg wordt de gebruiker van de website geïnformeerd dat Le Brouckailler zich het recht voorbehoudt om zich te verzetten tegen de verzending van elk bericht dat niet voldoet aan de bovengenoemde regels. De gebruiker van de Le Brouckailler-website erkent daarom te zijn geïnformeerd dat de vereniging de ontvanger is van berichten die via de site naar partners worden verzonden.

Hyperlinks

Voor de hyperlinks die in het kader van de website www.lebrouckailler.fr zijn opgezet naar andere bronnen op het internet, in het bijzonder naar haar partners, is voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming vereist.

De gebruiker en / of de bezoeker van de website van Le Brouckailler kan zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming geen hyperlink naar deze site plaatsen.

Le Brouckailler kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie en / of diensten op andere websites waartoe internetgebruikers mogelijk toegang hebben via haar site.

Le Brouckailler

Moeras van Saint-Omer

17, La Place
59143 Nieurlet
Pascal en Martine
03 21 11 56 47
06 23 43 13 12
Openingstijden :

Alleen geopend op reservering

  • per telefoon
  • of e-mail
Terug naar boven